Tarihî Kavaklı Köyü

Tarihi Kavaklı Köyü, Aydın ilinin 30 km doğusunda bulunan Sultanhisar ilçesinin 8 km kuzeybatısında yer almaktadır. Nysa Antik Kenti’ne 5 km mesafede bulunan Kavaklı köyü antik dönemden bu yana kent ile yakın iletişim hâlindedir. Köy civarında bulunan birçok su kaynağı antik dönemlerden izler taşımaktadır.

13. yy’de kentte Bizans hâkimiyetine son verilmiş, Türkmen Beylikleri tarafından fethedilmiştir. Nysa Antik Kenti’nin kuzeyinde yer alan eski ismi "Kuvvetli" olarak bilinen, Kavaklı Köyü'ne Sarıtekeli Yörükleri yerleştirilmiştir. Köyün ilk yerleşimi yukarı mezarlık olarak da anılan bölgededir. Daha sonraları salgın hastalıklar nedeniyle köy günümüzdeki yerine taşınmıştır.

Geleneksel bir Türk köyü olan Kavaklı Köyü'nün merkezinde 1795 yılına tarihli bir cami bulunmaktadır. Aydın Dağları’ndaki camiler içerisinde kalem işi süslemeleri olan tek cami olma özelliği taşımaktadır.

Köy meydanında ve çevresinde antik dönemden kaldığı düşünülen birçok çeşme yer almaktadır. Bunlardan en önemlisi köy meydanında yer alan ve halk arasında “Frenk Çeşmesi” olarak anılan çeşmedir. Bu çeşmenin en dikkat çekici özelliği, suyun yaz aylarında soğuk kış aylarında ılık akmasıdır. Aynı zamanda köy içerisinde birçok tarihî ev yer almaktadır. Klasik Türk mimarisinin örnekleri olan bu evlerden, Hamit Eryiğit'e ait olan ev yaklaşık 200 yıllık bir tarihî geçmişe sahiptir. Bu ev mimari özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Yine köyün içerisinde yer alan bir diğer tarihî ev ise Kuva-yı Millîye kahramanlarından Yörük Ali Efe'nin doğduğu ve günümüzde “Yörük Ali Efe Müze Evi” olarak kullanılan evdir.

Kavaklı Köyü tarihini incelediğimizde, antik çağda Nysa Antik Kenti için şarap üreten ve başka kentlerle de ticaret hâlinde bulunan bir cazibe merkezi olduğunu görürüz. Günümüzde zeytin, zeytinyağı, kestane ve incir üretimi yapılmaktadır. ( http://tarihikavaklikoyu.com/ )