Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi

Kuşadası-Davutlar yolu üzerinde bulunan Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihî Müzesi, zeytinin Anadolu ve Akdeniz tarihi ile bağını yansıtmak ve geleceğe miras bırakmak adına oluşturulmuştur. Müze, antik dönemden günümüze kadar zeytinin zeytinyağına nasıl dönüştüğünün hikâyesini günümüze aktaran eşsiz bir oluşumdur. Toplamda 11 adet salondan oluşan müzenin 10 salonunda yer alan sergilemede; Antik Dönem’den günümüze kadar olan süreçte tarihsel sıralama ile zeytinyağı üretiminde geliştirilen teknolojiler ve zeytinyağının farklı kullanım alanları; eserler ve canlandırmalarla hikâyeci bir üslupta anlatılmaktadır.