Efeler Merkez

Milli Mücadele sırasında iki kere kurtarılan tek şehir olan Aydın, gazi şehirlerimizden biridir. Birinci kurtuluşu başlı başına bir destandır.

               İlk kurtuluş, Yunanlıların Bey Cami minaresine kurdukları makineli tüfeğin durdurulmasıyla olmuştur. Yoldaki herkesi biçen bu makineli tüfeğin ortadan kalkması, Aydın kurtuluşunun önündeki en büyük engelin kalkması demekti. Bu olay, daha çok Malgaç Baskını ile anılan Yörük Ali Efe’nin makineli tüfeği etkisiz hale getirmesiyle gerçekleşmiştir. Yörük Ali Efe, Bey Cami’nin minaresinde zorlukla görülebilen ve yoldan geçen herkesi öldüren makineli tüfeği kurşunlayarak kullanılamayacak hale getirmiş; böylece Aydın kurtuluşunun önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmıştır.

Aydınlıların hafızasından hiç silinmeyecek olan bu olayın gelecek kuşaklara da hatırlatılması için Aydın Belediyesi 1926 yılında Menderes ve Hükümet bulvarlarının başlangıç noktasına Şehitler Abidesi’ni inşa ettirmiştir.

Abidenin kuzey yüzü: ‘EY ZAİR! BU ABİDENİN ÖNÜNDE DUR VATAN İÇİN AŞK VE RÜYALARINA VEDA ETMİŞ KURBANLARI DÜŞÜN’ 7 Eylül 1338 (1922).

Batı yüzü: ‘BURASI İSTİKLAL VE HÜRRİYET İÇİN ŞEHİT DÜŞEN MUKADDES TÜRKLER’İN BİR MABEDİDİR’ 7 Eylül 1338 (1922).

Güney yüzü: ‘BURASI İSTİKLAL TARİHİNİ KANIYLA YAZMIŞ TÜRK’ÜN MABEDİDİR’ 7 Eylül 1338 (1922).

Doğu yüzü: ‘BURASI BAĞRI YANIK NİNELERİN ÖKSÜZ VE YETİM ÇOCUKLARININ MEMLEKETİDİR, ONLARI UNUTMA’ 7 Eylül 1338 (1922).