Apollon Tapınağı

Didim ilçesinde yer almaktadır. Miletos’a bağlı bir kehanet ve kült merkezi olarak MÖ 8. yy’da kurulmuştur. Anadolu’nun en önemli büyücülük ve kehanet merkezidir. Tanrı Apollon’a adanmış bir tapınak yer almaktadır. Tapınağın mimarı Miletoslu Daphnis’tir.

Mitolojiye göre, Tanrı Apollon bir gün Didyma yöresinde çobanlık yapan Brankhos'a rastlar. Onun saf ruhundan ve nazik yaklaşımından çok hoşlanan Apollon, ona biliciliğin yani kehanetin sırlarını öğretir. Öğrendiği tanrısal sırları insanlara aktarma amacındaki çoban Brankhos, bugünkü Apollon Tapınağı'nın bulunduğu yerdeki defne ormanı ve su kaynağının hemen yakınına tanrısı Apollon adına ilk tapınağı kurar. Zaman içinde Brankhos soyundan gelenler 'Brankhidler' olarak anılmıştır. Bu soydan gelenler çok uzun yıllar boyunca Apollon Tapınağı'nın yöneticiliğini yapmışlardır. Bundan dolayı 'Didyma' asırlar boyu; 'Brankhidai', yani Brankhidler Ülkesi adıyla da anılmıştır.

Aynı zamanda Apollon Tapınağı’ndan Miletos’a uzanan 17 km’lik bir kutsal yol bulunmaktadır. Bu yol üzerinde sfenks, aslan ve oturan rahip heykelleri bulunmaktaydı.