Myous Antik Kenti

Söke’ye 30 km uzaklıkta yer alan Myous Kenti, Ion şehir devletlerindendir. Strabon, şehrin Atina Kralı Kodros'un oğlu Kydrelos tarafından kurulduğundan bahseder. Attika-Delos Deniz Birliği’nin üye kayıtlarında şehrin ismine rastlamaktayız. Herodotos da, Pers donanmasının MÖ 499 yılında bu kentin açıklarında demirlediğini ve Myous limanının 200 savaş gemisini alabilecek büyüklükte olduğunu yazmıştır. Herodotos’tan alınan bilgilere göre Myous Kenti, MÖ 494 yılındaki Lade Adası Deniz Savaşı’na üç gemi ile katılmıştır. Kent limanının alüvyonlar nedeniyle kapanması, şehrin kısıtlı olan ticaretini daha da sınırlayınca, burada yaşayanlar Miletos'a göç etmiş ve kent tamamen terk edilmiştir. Günümüzde Arkaik Dönem’e ait sur duvarları, 13. yy’a ait Bizans Kalesi ve Şarap Tanrısı Dionysos için yapıldığı düşünülen tapınağa ait beyaz mermer parçalar görülebilir.