Tralleis Antik Kenti

Tralleis kenti Aydın’ın Messogis Dağları’nın (günümüzde Aydın Dağları) güney eteklerinde Trakyalılar ve Argoslular tarafından MÖ 13. yy’da kurulmuştur. Antik çağlarda çevresi surlarla korunan Tralleis kentinin en önemli yapısı halk arasında “Üç Gözler” olarak bilinen gymnasium (eğitim ve spor) yapısıdır. Kent, heykeltıraşlık okulu ve seramik atölyeleri ile ünlüdür. Kentten günümüze kalan yapılar arasında; hamam, gymnasium (spor ve eğitim merkezi), arsenal (silah deposu tünelleri) ve tiyatro yer almaktadır. Dünyada notaları ve sözleri bilinen ilk şarkı Tralleis’te yaşamış olan Seikilos’un 2300 yıllık şarkısıdır. Ayasofya’nın iki mimarından biri olan Anthemios da bu kentte yaşamıştır.