Fıstık Çamı Armağanı Künar

Çamgiller ailesinden olan fıstık çamı ‘Pinus Pinea’ olarak da adlandırılmaktadır. Mitolojiye göre; tanrıların anası olarak bilinen doğa, bereket ve toprak tanrıçası Kibele, verdiği sözü tutmayan Attis’e sinirlenerek onu cezalandırır. Cezaya dayanamayan Attis kendini asmak üzereyken Kibele merhamet ederek Attis’i çam ağacına çevirir. Sümer tanrılarının tasvirlerinde, Uzakdoğu Mitolojisi’nde Buddha’nın başının üzerinde, Antik Mısır’da ise yer altı tanrısı Osiris’in asasında çam kozalağı sıklıkla kullanılmıştır.

İnsanlık kültür tarihiyle gelişimini sürdüren fıstık çamı yaklaşık 150 yıllık bir ömre sahiptir. 15-20 metre yüksekliğe ulaşan fıstık çamı genç döneminde top şekline benzediği için topçam olarak anılır. Fıstık çamı olgunluğa ulaştığında ise şemsiye şekline dönüşerek en fazla verime ulaşır. Kozalak meyvesinin içinde bulunan çekirdekler çıkarılarak Künar-Çam fıstığı elde edilir. Çin, Hindistan gibi Uzakdoğu ülkelerinde ve İtalya, İspanya gibi Akdeniz ülkelerinde de üretimi yapılan çam fıstığı ülkemizde Bergama-Kozak Yaylası’ndan sonra en çok Koçarlı-Mazon bölgesinde yetişmektedir.