Arpaz Kulesi (Arpaz Beyleri Konağı)

Nazilli’ye bağlı Esenköy’de bulunan yapı grubu, bir Karia kenti olan Harpasa Kalesi’nin eteklerinde kurulmuştur. Bazı kaynaklarda buranın ismi Arpaz Kalesi olarak da geçmektedir. Akçay’a kadar uzanan tarım arazilerini içine alan büyük çiftlik işletmesinin sahibi Arpaz Beyleri tarafından 19. yüzyıl başlarında inşa ettirilmiştir. Ancak burada 17. ve 18. yüzyıllara ait, Osmanlı Dönemi kalıntıları ile de karşılaşılmıştır. Buna dayanarak da kalenin daha erken bir dönemde yapılıp, sonradan yenilendiği de düşünülebilir. Burası bir bey konağı, güvenlik kulesi, ambar, ahırları ve müştemilatı ile birlikte bir şatoyu andırır. Kuleyi, Arpazlı Hacı Hasan Bey, II. Mahmut zamanında Rodos’tan getirdiği ustalara yaptırmıştır.