Cihanoğlu (Gümrük Önü) Hanı ve Hamamı

Aydın’ın merkezinde, Veysi Paşa Mahallesi’nde yer alan han, iki katlı, şehir içi hanlarındandır. Yapının ticarete yönelik bir amaçla ve 19. yüzyıl içinde yapıldığı düşünülmektedir. Nasuhpaşa Külliyesi gibi bu yapılarda eski kervanyolu üzerine yapılmıştır. Restorasyonu tamamlanan han günümüzde kullanılmamaktadır. Gümrük Önü Hanı’na bitişik vaziyette olan hamam, Aydın’ın merkezinde günümüze ulaşabilen tek çifte hamamdır. Batısındaki bölüm kadınlara, doğusundaki ise erkeklere ayrılmıştır. Hamam, mimari ve süsleme özelliklerine bakılarak 15–16. yy’ya tarihlendirilmektedir.