Kurşunlu Manastırı

Kuşadası ilçesi, Davutlar Mahallesi’ne yaklaşık 10 km uzaklıkta yer alan Kurşunlu Manastırı’nın 11. yy Bizans yapısı olduğu tahmin edilmektedir. Manastırda keşiş odaları, şapel, mezarlık, manastır surları, sur mahzeni ve savunma odaları gibi bölümler mevcuttur. Şapelin tavanındaki fresklerde ikonaların kırıldığı dönemde simgesel ve geometrik motifler ile 9. yy’ın ikinci yarısında ikona kırıcı dönemden sonra dinsel olaylar ya da kişiler betimlenmiştir.