Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı

Kuşadası ilçe merkezinde liman karışında yer almaktadır. 1618 yılında Padişah I. Ahmed’in Sadrazamlığını yapan Öküz Mehmed Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bir nalbandın oğlu olan Öküz Mehmed Paşa’nın lakabının çok güçlü olduğundan dolayı konulduğu rivayet edilmektedir. Kervansarayın kale şeklindeki dış duvarları korsan saldırılarını savuşturmak amacıyla top mazgallarıyla donatılmıştır. Şehir ve liman güvenliği için inşa edilen kervansaray aynı zamanda tüccarların güvenliği ve konaklama ihtiyaçları için kullanılmıştır. Kervansaray avlulu iki katlı olarak Klasik Osmanlı şehir içi hanı olarak tasarlanmıştır.