Cihanzade Mustafa Bey Camisi ve Cihanoğlu Kulesi

Koçarlı’nın merkezinde bulunan cami, Hacı Mustafa Ağa Cami olarak da anılmaktadır. 17. yy’in ikinci yarısında yapıldığı bilinmektedir. Mihrabı barok üsluplu süslemelere sahiptir. Mihrabın üzerinde Mekke (Kâbe) çevresinin panoramik görünümü yer almaktadır. Mermerden yapılmış minber üzerinde de barok süslemeler görülmektedir. Ayrıca caminin duvarlarında değişik konuları içeren kompozisyonlar resmedilmiştir. Caminin kapı, pencere ve tavanında el işçiliğini görmek mümkündür. 

Cihanoğlu Kulesi, Koçarlı ilçe merkezinde 18. yy’dan kalma kâgir bir yapıdır.  Cihanoğulları’nı korumak için yaptırılan bina, konakla bağlantılı bir halde iken 1948 yılında geçirdiği bir yangın sonucu konağın yanıp yıkılması ile kule tek başına kalmıştır. 19. yy başında bir takım değişiklikler geçirmiş hamam ve teras gibi düzenlemeler eklenmiş, bu sırada alçı kaplama süslemeler yapılmıştır.